งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูเชาวนาภิธาน 7 ธันวาคม 2546        
                       
           
   
พ่อท่านเจ้าฟ้า วัดโบราณาราม
 
อาคารไม้ 3 ชั้น หรือ ตึกสามชั้น ถ่ายก่อนสูญหายเมื่อปี31
  พ่อหลวงพลอย อโนโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยโก
   
สะพานข้ามคลองห้วยคุณ
ขณะนี้ไม่มีแล้ว
สะพานข้ามคลองพวย เหนือฟ้า
ขณะนี้ ไม่แล้ว
อุโบสถ หลังใหม่วัดเก่า
แทนหลังเก่าข้างล่าง
 
อุโบสถหลังเก่าวัดเก่า สร้างโดย
พ่อท่านคล้าย
นาข้าวโคกแหมะ ก่อนเป็นสวนยางในปัจจุบัน พนังกั้นน้ำคลองตาปี
 
สมบูรณ์ ศิริรักษ์ ถ่ายภาพ