กิจกรรม : ชุมชนโพธิ์ทอง พ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย
รายละเอียด :
    

วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.ชุมชนโพธิ์ทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก แก่โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทุกหลังคาเรือน ในเขตเทศบาลทั้ง 5 ชุมชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564    อ่าน 6 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**