กิจกรรม : พ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย พื้นที่ หมู่ที่1 และ หมู่ที่3รายละเอียด :
    

 วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน พื้นที่หมู่ที่1 และ หมู่ที่ 3 กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก แก่โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทุกหลังคาเรือน ในเขตเทศบาลทั้ง 5 ชุมชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2564    อ่าน 2 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**