ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลพิปูน ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Performance Assessment LPA) ประจำปี 2560
   
 
   
 
 
  เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลพิปูน ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Performance Assessment LPA) ประจำปี 2560  
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2560