ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน
     
ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ือ โคโรนาไวรัส 2019 (COVID 19)
   
 
   
 
 
 

 ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน  เรื่อง  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ือ  โคโรนาไวรัส 2019  (COVID 19)

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564