มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     
มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562