ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564
   
 
   
 
 
 

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ครั้งที่ 17/2564

 
1.ยกระดับ การกระจายวัคซัน เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนสูงสุด
 
2.ยกระดับแผงเนื้อ-ไข่ ในตลาดสด ให้ปลอดภัยไร้โควิด-19
 
3.เพิ่มเกณฑ์ข้าราชการ ป่วยโควิด-19เข้ารักษา รพ.สนาม  เบิกได้
 
4.ขยายเวลาผู้ประกันตน จาก ม.๓๓ เป็น ม.๓๙ และขยายการส่งเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคม
 
5.เตรียมตำแหน่งว่างกว่า ๒๐๐,๐๐ๆ อัตรา รองรับคนว่างงานทั่วประเทศ
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564