ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564
   
 
   
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ครั้งที่ 18/2564

 
1.เรามีเรา เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางฝ่าวิกฤตโควิด
 
2.มท.ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรใหม่และเปลี่ยนบัตร ถึง ๑๐ ส.ค
 
3.๕ ขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ทดแทน ว่างงาน จากเหตุโควิด-19
 
4.ช่วยลูกหนี้ กยศ ยกเลิกค้ำประกันกู้เงิน ชะลอฟ้องผิดนัดชำระ
 
5.ชวนอบรมออนไลน์ช่วง Work From Home พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564