ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรมราช มีหนังสือแจ้งเรื่อง ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา มาเพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงาน
   
 
   
 
 
 

 จังหวัดนครศรีธรมราช มีหนังสือแจ้งเรื่อง ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา มาเพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงาน โดยจะต้องให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการรับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564