ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564
   
 
   
 
 
 

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ครั้งที่ 22/2564

1.วัคซีนโควิด-19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะการฉีดอย่างไร

2.ข้อปฏิบัติผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง กับการฉีดวัคซีนโควิด-19

3.เพิ่มความคุ้มครองประกันโควิด-19 ครอบครุมถึงการฉีดนอกโรงพยาบาล

4.เตือนภัยนายจ้าง อย่าหลงเชื่อ แอบอ้างรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว

4.เตือนประชาชนระมัดระวังจากการเก็บเห็ดป่ามารับประทาน

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2564