ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
   
 
   
 
 
 

 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2563