ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน
     
ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 
   
 
 
 

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๔

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2564