ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564
   
 
   
 
 
 

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ครั้งที่ 26/2564

 
1.ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส๓-ยิ่งใช้ยิ่งได้ ต้องทำอะไรบ้าง เช็กเลย
 
2.ปิดแคมป์คนงาน ประกันสังคมจ่ายร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง ตลอดเวลาการปิดแคมป์
 
3.ยืนยัน วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน
 
4.เตือนประชาชนช่วงอากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายเสี่ยงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ
 
5.ประกาศแล้ว ลดส่งเงินสบทบผู้ประกันตน ม.๔๐ นาน ๖ เดือน
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2564