ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน
     
ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลพิปูน
   
 
   
 
 
 

 ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลพิปูน

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565