ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   
 
 
 

 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2565