ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ผู้สูงอายุ ที่ เสียชีวิตแล้ว จะได้รับเงินค่าจัดการศพ รายละ 3,000 บาท
   
 
   
 
 
 

 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ผู้สูงอายุ ที่ เสียชีวิตแล้ว จะได้รับเงินค่าจัดการศพ รายละ 3,000 บาท

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565