ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565
   
 
   
 
 
 

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ครั้งที่ 10/2565

 
1.PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผ่านระบบ E-Service
 
2.กรม สบส.ชี้ผู้ป่วยโควิด-19 ยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินห้าม รพ.เแกชน เรียกเก็บค่ารักษา
 
3.แนะนำสูตรวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก 5-17 ปี
 
4.การถมดินต้องป้องกันพื้นที่ข้างเคียงอย่างไร
 
5.การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล คนตกน้ำ จมน้ำ
 
6.กปภ.ยกเลิกการเรียนใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2565