ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน
     
ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๕
   
 
   
 
 
 

 ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๔ / ๒๕๖๕

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2565