ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   
 
   
 
 
 

 บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

1.บทความเรื่อง ทำไมสรรหาล่าช้า

2.บทความาเรื่อง ขอประวัติการใช้โทรศัพท์

3.บทความเรื่อง สัญญาจำนองที่ดิน

4.บทความเรื่อง แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

5.บทความเรื่อง สวัสดิการการรักษาพยาบาล

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2565