ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยกล้องดทรศัศน์วงจรปิด (CCTV System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   
 
   
 
 
 

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยกล้องดทรศัศน์วงจรปิด (CCTV System)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565