ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน
     
ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565
   
 
   
 
 
 

 ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2565

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2565