ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
   
 
   
 
 
  บันทึกหลักการและเหตุผล  
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559