ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
   
 
   
 
 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559  
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กรกฏาคม 2559