ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
   
 
   
 
 
 

 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562