แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศ เทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
   
 
   
 
 
 

 ประกาศ เทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2560