สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๐
   
 
   
 
 
 

 สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม  ๒๕๖๐

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 กรกฏาคม 2560