ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม รับจ้างแต่งผม ค่าใบอนุญาตจัดตั้งแผงลอยและค่าธรรมเนียมประกอบการค้า
   
 
   
 
 
 

 ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม รับจ้างแต่งผม ค่าใบอนุญาตจัดตั้งแผงลอยและค่าธรรมเนียมประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าใบอนุญาตในการสะสมอาหารและน้ำแข็ง ประจำปี ๒๕๖๑

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มกราคม. 2561