แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2562