ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561