การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานการประเมินผลการควมคุมภายใน ประจำปี 2561
   
 
   
 
 
 

 รายงานการประเมินผลการควมคุมภายใน  ประจำปี  2561

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561