ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน
     
ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๖๒
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2562