ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉาพะเจาะจง
   
 
   
 
 
 

 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2563