ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน
     
ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)ในการสอบคัดเลือกพนักงานเ
   
 
   
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2563