ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน
     
ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลพิปูน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563