ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน
     
ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายประเภทวิชาการ ของเทศบาลตำบลพิปูน เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563