ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน
   
 
   
 
 
 

ประกาศ เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพิปูน

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2560