รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานสรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพิปูน ประจำปี พ.ศ.2562
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562