ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพิปูน
     
ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพิปูน ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพิปูน
   
 
   
 
 
 

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพิปูน เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพิปูน

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564