ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพิปูน
     
ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพิปูน ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัตรเขตเลือกตั้งที่ -
   
 
   
 
 
 

 ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัตรเขตเลือกตั้งที่ -

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564