ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพิปูน
     
ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพิปูน ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการรับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิปูน
   
 
   
 
 
 

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการรับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิปูน

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2564